Strona główna 2019-11-14T21:29:40+00:00

Oferowane produkty

Szczotki kubełkowe Xebec STM

Szczotki kubełkowe

Szczotki kubełkowe Xebec dystrybuowane przez STM prezentują innowacyjną technologię w zastosowaniu materiałów ściernych do obróbki powierzchni. Dzięki unikatowej technologii Xebec, materiał ścierny w postaci włókien pozwala na stałą wydajność obróbkową. Szczotki kubełkowe nadają się głównie do obróbki powierzchni. Czytaj więcej… Powierzchnia boczna szczotek tych szczotek Xebec nie powinna być używana do skrawania. Firma STM doradzi jaki typ szczotek do jakiej aplikacji obróbki powierzchni najlepiej będzie się nadawać. Materiał ścierny Xebec w postaci włókien jest tym lepszy od tradycyjnych ziarnistych materiałów ściernych, iż nie ma tendencji do zaklejania skrawającej powierzchni obrabianym materiałem. Taka właściwość szczotek STM pozwala na zachowanie stałej efektywności skrawania. Xebec dzięki takim materiałom ściernym, nie traci efektywności obróbek wykańczających. Jedno pojedyncze włókno szczotek kubełkowych posiada 1000 krawędzi ściernych, czemu nie ma szans podołać tradycyjny materiał ścierny czy nylonowe włókno ścierne. Takie rozwiązanie które oferuje STM daje użytkownikowi wspaniałe właściwości ścierne. Włókna ceramiczne Xebec dostarczają ślusarzom lub obrabiarkom: wysoką moc szlifowania, zgodność obróbki tip-top i brak deformacji szczotek. Taka właściwość szczotek ściernych pozwala STM na wykorzystywanie przy precyzyjnych automatyzacjach prac okrawania i polerowania.
Zwiń…

Uchwyty pływające Xebec STM

Uchwyty pływające do szczotek

Uchwyty pływające Xebec dystrybuowane przez STM prezentują innowacyjną technologię w wydłużaniu żywotności materiałów ściernych do automatycznej lub precyzyjnej obróbki powierzchni. Innowacyjna technologia Xebec, pozwala na wydłużenie żywotności materiałów ściernych w postaci np. szczotek kubełkowych aż do czterech razy. Czytaj więcej… Elastyczna, nieprzeciążona praca szczotek kubełkowych efektywnie pozwala na dłuższą i tańszą pracę a co za tym idzie lepszy wynik finansowy firm stosujących kompleksowo produkty STM przy obróbkach powierzchni. Firma Xebec stale pracuje nad unowocześnianiem swoich produktów i redukcji kosztów po stronie wykonawcy. Rozwiązania jakie oferuje STM daje użytkownikowi wspaniałe spełnienie oczekiwań. Uchwyty pływające Xebec pozwalają osobom programującym obrabiarki, na swobodę reżimu pracy. Odpowiednia moc szlifowania samoregulujących siłę skrawania uchwytów pozwala na obniżenie przeciążania włókien. Mniejsze przeciążenia np. szczotek kubełkowych dają oczywiste przełożenie na obniżeniu zużycia narzędzia a co za tym idzie mniej postojów w produkcji. Taka właściwość uchwytów pływających Xebec i doradztwo technologiczne STM przyczynia się na powtarzalność przy precyzyjnych automatyzacjach prac okrawania i polerowania.
Zwiń…

Osłona samoregulująca Xebec STM

Osłona samo-regulująca szczotek

Uchwyty samoregulujące Xebec oferowane przez STM prezentują innowacyjną technologię w automatycznej regulacji długości szczotek i wydłużaniu wysuwu włosia bez potrzeby zatrzymywania obrabiarek. Dzięki znajomości żywotności materiałów ściernych stosowanych do procesu umożliwiona staje się automatyczna lub precyzyjna obróbka powierzchni. Czytaj więcej… Innowacyjne technologie oferowane przez STM takie jak produkty Xebec, umożliwia wydłużenie pracy materiałów ściernych np. szczotek kubełkowych. Odpowiednio wyregulowana praca szczotek kubełkowych efektywnie pozwala na dłuższą i tańszą pracę, a dzięki temu lepszy wynik finansowy firm stosujących kompleksowo produkty STM przy obróbkach powierzchni. Projekt firmy Xebec to praktyczne wykorzystanie produktów i redukcji kosztów. Rozwiązania jakie oferuje STM daje użytkownikowi rozszerzenie możliwości długości pracy bez zbędnych postojów. Uchwyty samoregulujące Xebec pozwalają osobom programującym obrabiarki na dostosowanie regulacji pracy szczotek Xebec do warunków zużycia na stanowisku pracy. Odpowiednio wysunięte włosie utrzymuje siłę skrawania na właściwym poziomie. Krótsze postoje na regulację szczotek kubełkowych dają faktyczne przełożenie na skróceniu procesu obróbki. Właściwości uchwytów samoregulujących Xebec przyczyniają się do powtarzalności przy wymagających automatyzacjach prac teksturowania, okrawania i polerowania.
Zwiń…

Narzędzie regulujące długość szczotek Xebec STM

Narzędzia regulujące długość szczotek

Narzędzie regulujące długość szczotek Xebec oferowane przez STM prezentuje alternatywną technologię w regulacji długości szczotek i odpowiednim wysuwie włosia szczotek bez potrzeby demontażu szczotek obrabiarek lub robotów. Dzięki takiemu ręcznemu co prawda przyrządowi, można zoptymalizować żywotność materiałów ściernych stosowanych do procesu precyzyjnej obróbka detali. Czytaj więcej… Technologie oferowane przez STM m.in. jak produkty Xebec, pozwalają na udogodnienie pracy o wygodne przyrządy np. do regulacji szczotek kubełkowych. Właściwie ustawiona długość włosia szczotek kubełkowych pozwala na dłuższą i tańszą pracę przy obróbkach powierzchni. Rozwiązania firmy Xebec to praktyczne wykorzystanie różnych akcesoriów i redukcji kosztów produkcji. Rozwiązania jakie sugeruje STM pozwalają na odpowiedni dobór produktów w zależności od skali przewidywanej produkcji. Narzędzie regulujące długość szczotek Xebec pozwala osobom obsługującym obrabiarki na dopasowanie pracy szczotek do warunków panującym na stanowisku pracy. Właściwie wysunięte włosie to niższe zużycie szczotek. Krótsze postoje na regulację długości włosia szczotek kubełkowych dają przełożenie na skróceniu postojów podczas obróbki.
Zwiń…

Uchwyt BT Xebec STM

Uchwyt BT

Uchwyt BT firmy Xebec oferowany przez STM jest rozwiązaniem dla tych rozwiązań gdzie wymiary standardowych uchwytów są trudne do przyjęcia na stanowisku roboczym. STM prezentuje alternatywne uchwyty BT do pracy ze szczotkami kubełkowymi Xebec do zastosowania na obrabiarkach lub robotach przemysłowych. Czytaj więcej… Takie rozwiązanie pozwala zmieścić szczotki ceramiczne w dotychczas ograniczonych przestrzeniach, od teraz można optymalizować szczotki z włóknistych materiałów ściernych w obrabiarkach o miejscach trudnodostępnych dla konwencjonalnych narzędzi do procesu precyzyjnej obróbki detali. Uchwyty BT oferowane przez STM, to wyroby najwyższej jakości. Uchwyty BT to wygodne przyrządy do wykorzystywania ze szczotkami kubełkowymi. Dopasowane wymiarowo akcesoria poszerzają możliwość stosowania szczotek kubełkowych. Uchwyty Xebec pozwalają na zastosowanie dotąd niemożliwych precyzyjnych narzędzi przy wymagających obróbkach powierzchni. Oferta firmy STM to adekwatne wykorzystanie różnych akcesoriów i podnoszenie jakości produkcji. Rozwiązania jakie produkuje Xebec to odpowiednia gama narzędzi dopasowana do zakresu rozmiarów i typów przewidywanej produkcji. Właściwie dobrane uchwyty BT wprowadzają nowe rozwiązania eliminując inne operacje po obróbce skrawaniem. Krótszy proces produkcyjny to większa elastyczność i lepsza jakość przy krótszych partiach zamówień.
Zwiń…

Szczotki typu kołowego Xebec STM

Szczotki Xebec typu kołowego

Szczotki Xebec typu kołowego oferowane przez STM to wyjątkowe rozwiązanie dla wymagających producentów obróbek precyzyjnych, tam gdzie dotychczasowe rozwiązania nie były zadowalające. STM proponuje innowacyjne szczotki ceramiczne typu kołowego do pracy z wymagającymi detalami. Szczotki kołowe Xebec to rozwiązanie sprowadzające prace ślusarskie to minimum. Czytaj więcej… Szczotki kołowe Xebec to narzędzia do zastosowania na obrabiarkach lub robotach przemysłowych. Mogą być wykorzystywane na sucho lub na mokro. Stosowanie szczotek kołowych Xebec pozwala zredukować czas wymiany narzędzi ściernych stosowanych do okrawania lub obróbki powierzchni w dotychczas ograniczonej ofercie narzędziowej. Szczotki Xebec z włóknistych materiałów ściernych to alternatywa dla krótko żywotnych rozwiązań konwencjonalnych do programów precyzyjnej obróbki detali. Szczotki ceramiczne oferowane przez STM m.in. tak jak produkty Xebec, to narzędzia najwyższej jakości dla wymagających producentów. Szczotki kołowe Xebec pozwalają na zastosowanie do dotąd ograniczonych narzędziowo precyzyjnych detali narzędzi przy wymagających obróbkach wykończenia. Oferta firmy STM to rozwiązania wykorzystywane w różnych procesach i podnoszenie jakości produkcji. Rozwiązania jakie zaprojektował Xebec to odpowiedź na pracochłonne i niepowtarzalne ręczne prace ślusarskie, narzędzia dopasowane do detali a nie detale dopasowane do narzędzi. Właściwe szczotki kołowe Xebec wprowadzają nowe trendy i możliwości w dotychczas ograniczonych obróbkach skrawaniem. Krótszy proces wykańczania to większa elastyczność i wyższa jakość dla wymagających zamówieniach.
Zwiń…

Szczotki do krzyżujących się otworów Xebec STM

Szczotki do skrzyżowanych otworów

Szczotki Xebec do skrzyżowanych otworów dystrybuowane przez STM są profesjonalną odpowiedzią dla wymagających klientów produkujących wyroby w których wykańczanie przez okrawanie otworów skrzyżowanych to konieczność, tam gdzie klasyczne rozwiązania nie były dotąd zadowalające. STM oferuje innowacyjne szczotki ceramiczne z włosiem ściernym typu włóknistego. Czytaj więcej… Wyjątkowość tego rozwiązania polega na wykorzystaniu do budowy włosia, produktu zawierającego włosie gdzie na jeden włos składa się tysiąc włókien ścierniwa. Włosie ceramiczne wynalezione przez Xebec, wykorzystując elementarne składowe ścierniwa bez pośrednictwa lepiszcza osiągnęło idealne narzędzie które nie zalepia się urobkiem ze ścierania. Szczotki do skrzyżowanych otworów marki Xebec to rozwiązanie optymalizujące okrawanie otworów i zastępujące pracochłonne prace ślusarskie na proces zautomatyzowany. Produkty firmy Xebec to narzędzia do zastosowania na obrabiarkach lub robotach przemysłowych, w niektórych wypadkach możliwe jest stosowanie na ręcznych szlifierkach. Szczotki STM mogą być wykorzystywane na sucho lub na mokro. Włosie ceramiczne jest odporne na ciepło. Stosowanie szczotek do otworów skrzyżowanych Xebec to redukcja czasu wymiany konwencjonalnych narzędzi stosowanych do okrawania w dotychczas ograniczonej ofercie narzędziowej. Szczotki Xebec to alternatywa dla krótkotrwałych rozwiązań konwencjonalnych do programów precyzyjnej obróbki detali. Szczotki oferowane przez STM m.in. tak jak produkty Xebec, to najwyższa jakość dla wymagających producentów. Szczotki do skrzyżowanych otworów Xebec umożliwiają stosowanie dotąd ograniczonych w narzędziowo precyzyjnych detalach narzędzi przy wymagających obróbkach. Oferta firmy STM to rozwiązania wykorzystywane w procesach przemysłowych i podnoszenie jakości marki. Rozwiązania Xebec to krok naprzód w dziedzinie eliminacji ręcznych prac ślusarskich lub ich znaczne uprzemysłowienie. Właściwe gatunki szczotek do okrawania skrzyżowanych otworów Xebec umożliwiają nowe możliwości w obróbkach skrawaniem w jednej operacji. Krótszy proces wykańczania dzięki wykańczaniu w jednej operacji.
Zwiń…

Szczotki extra długie Xebec STM

Szczotki Extra długie

Ceramiczne szczotki extra długie firmy Xebec są oferowane przez STM jako rozwiązanie do okrawania długich otworów m.in. skrzyżowanych wymagających od producentów precyzyjnych detali, tam gdzie klasyczne rozwiązania nie są wystarczające. STM dostarcza innowacyjne szczotki ceramiczne do takiej właśnie pracy. Czytaj więcej… Proponowana linia produktowa przeznaczona jest do otworów pomiędzy 140 a 1000 mm długości. Jest to narzędzie specjalizowane. Szczotki extra długie to projekt przetestowany w warunkach produkcyjnych ulepszający dotychczasowe prace tego typu. Szczotki ceramiczne Xebec to narzędzia do zastosowania na obrabiarkach lub narzędziach mechanizujących obracanie narzędziem. Mogą być wykorzystywane na sucho lub na mokro. Stosowanie szczotek extra długich Xebec pozwala wydłużyć czas do wymiany pomiędzy narzędziami ściernymi stosowanych do okrawania długich otworów. Szczotki Xebec mają długą żywotność dzięki włóknistym materiałom ściernym do wykańczania i wymagających obróbki detali. Szczotki ceramiczne oferowane przez STM tak jak produkty Xebec, to narzędzia wysokiej jakości dla producentów wymagających dokładności. Firma STM dostarcza rozwiązania wykorzystywane w specjalnych procesach m.in. przy okrawaniu kanałków smarnych w wałach korbowych. Szczotki extra długie jakie produkuje Xebec to alternatywa do detali gdzie czystość obróbki ma duże znaczenie.
Zwiń…

Pilniki ceramiczne z elastycznym wałkiem Xebec STM

Pilniki ceramiczne z elastycznym wałkiem

Pilniki ceramiczne z elastycznym wałkiem produkcji Xebec są oferowane przez STM jako wysokojakościowe rozwiązanie do okrawania detali lub skrzyżowanych otworów dla wymagających producentów precyzyjnych detali. STM dystrybuuje innowacyjne pilniki ceramiczne z trzonkiem wykonanym z włókna węglowego, dzięki czemu pilnik ma właściwości elastyczne. Czytaj więcej… Takim pilnikiem możliwe jest podejście w trudnodostępne miejsca, umożliwiony jest docisk do bocznych powierzchni detali lub krawędzi otworów. Proponowane pilniki ceramiczne przeznaczone są do stosowania ręcznego jak i maszynowego. Pilniki ceramiczne z elastycznym wałkiem to produkt przetestowany w ślusarniach jak i na liniach produkcyjnych. Mogą być wykorzystywane do pracy na sucho. Używanie pilników ceramicznych STM pozwala na usuwanie wiórów o grubości poniżej 0,1mm w miejscach trudnodostępnych. Narzędzia z elastycznymi wałkami Xebec o kształcie kulistym lub cylindra ułatwiają usuwanie gradów o różnym kształcie i podejście do powierzchni o różnej formie. Materiał ścierny pilników elastycznych dzięki włóknistej strukturze posiada stałą wydajność okrawania/ skrawania. STM oferując produkty Xebec umożliwia obróbkę wysokiej jakości. Firma STM dostarcza rozwiązania stosowane w specjalnych procesach m.in. przy okrawaniu kanałków smarnych w wałach korbowych, ulepszaniu bloków zaworowych, wtryskiwaczy.
Zwiń…

Pilniki ceramiczne Xebec STM

Pilniki ceramiczne

Pilniki ceramiczne produkcji firmy Xebec oferuje STM jako wysokojakościowe narzędzie rozwiązanie do okrawania detali tam gdzie konieczne jest agresywniejsze obrobienie powierzchni lub gradu. Dzięki szczególnej budowie tego typu pilników na bazie włóknistych materiałów ściernych dostarczają wymagającym producentom ułatwienie obróbki precyzyjnych detali. Czytaj więcej… STM dystrybuuje pilniki ceramicznego do elektronarzędzi lub narzędzi pneumatycznych. Pilniki ceramiczne z uwagi na prostszą budowę nadają się do okrawania łatwo dostępnych miejsc, umożliwiony jest silniejszy docisk do powierzchni detali lub krawędzi otworów. Pilniki ceramiczne przeznaczone są do stosowania ręcznego jak i maszynowego. Pilniki ceramiczne to produkt testowany w ślusarniach przy wykańczaniu form jak i seryjnych detali na stanowiskach regeneracji lub produkcji nowych wyrobów. Dzięki budowie z ceramiki pilniki mogą być wykorzystywane do pracy na sucho. Używanie tego typu pilników ceramicznych pozwala na ścieranie wiórów lub gradów o grubości poniżej 0,1mm. Jeden z tego typu pilników posiada krótszy niż zazwyczaj wałek elastyczny Xebec o kształcie cylindra ułatwiając usuwanie gradów i podejście do powierzchni o różnej formie. STM proponując produkty Xebec gwarantuje obróbkę wysokiej jakości w detalach precyzyjnych.
Zwiń…

Osełki ceramiczne Xebec STM

Osełki ceramiczne

Osełki ceramiczne firmy Xebec oferowane przez STM to wysokojakościowe narzędzie do obróbki form, detali tam gdzie rozwiązania z zastosowaniem klasycznych rozwiązań z wykorzystaniem papieru ściernego lub taśm jest rozwiązaniem mało wydajnym. Budowa osełek ceramicznych z podwójnie włóknistych skrzyżowanych ze sobą materiałów ściernych dostarcza rozwiązanie wymagającym producentom szukających efektywniejszej obróbki detali. Czytaj więcej… STM oferuje osełki ceramiczne do elektronarzędzi lub narzędzi pneumatycznych. Osełki ceramiczne z uwagi na prostszą budowę nadają się do okrawania łatwo dostępnych miejsc, umożliwiają silniejszy docisk do obrabianych powierzchni lub krawędzi. Osełki ceramiczne przeznaczone są do stosowania ręcznego jak i maszynowego. Osełki ceramiczne to produkt stosowany w ślusarniach przy wykańczaniu form, kasowaniu śladów obróbki, zatępianiu krawędzi narzędzi lub obróbce nowych wyrobów. Dzięki specjalnej budowie osełki ceramiczne mogą być wykorzystywane do pracy na sucho jak i na mokro. Różne rodzaje ziarna ściernego pozwalają na wykończenie powierzchni w różnej klasie chropowatości. STM dostarczając produkty Xebec umożliwia obróbkę ścierną wysokiej jakości w detalach o wymagającym przeznaczeniu.
Zwiń…

Osełki typu ołówek Xebec STM

Osełki typu ołówek

Osełki ceramiczne typu ołówek produkcji Xebec dostarczane przez STM to wysoko precyzyjne narzędzie do mikro obróbki form lub detali tam gdzie rozwiązania z zastosowaniem klasycznych narzędzi typu papieru ściernego lub taśm jest rozwiązaniem mało wydajnym. Czytaj więcej… Osełki typu ołówek z ceramiki z podwójnie włóknistymi skrzyżowanymi ze sobą materiałami ściernymi dostarczają rozwiązanie znacznie efektywniejsze dla producentów form lub dla specjalnych detali mających do czynienia z małymi otworami lub żeberkami. STM oferuje osełki typu ołówek do zastosowania ręcznego. Osełki typu ołówek dzięki prostszej budowie nadają się do okrawania łatwo dostępnych miejsc form lub produktów, umożliwiają silniejszy docisk do obrabianych powierzchni niż mogą to zaoferować zwykłe narzędzia ścierne. Osełki typu ołówek to produkt stosowany w ślusarniach przy wykańczaniu form, na produkcji przy kasowaniu niedoróbek skrawania, szlifowania krawędzi lub wnętrza wyrobów. Dzięki małym wymiarom i dużej wytrzymałości osełki typu ołówek mogą mieć zastosowanie do pracy na sucho jak i na mokro. STM dostarczając osełki Xebec umożliwia obróbkę mikro ścierną wysokiej jakości tam gdzie powtarzalność i precyzja są ważne.
Zwiń…

Osełki odporne na ciepło Xebec STM

Osełki odporne na ciepło

Osełki ceramiczne odporne na ciepło produkcji Xebec dystrybuowane przez STM to wysoko wytrzymałe termicznie precyzyjne narzędzie do obróbki form lub detali tam gdzie wytrzymałość na ciepło ma duże znaczenie. Osełki tego typu doskonale się nadają do elektrycznych narzędzi ultradźwiękowych lub narzędzi pneumatycznych o wysokiej częstotliwości drgań. Czytaj więcej… Osełki odporne na ciepło podobnie jak inne tego typu narzędzia Xebec wykonane są z ceramiki o podwójnie włóknistych skrzyżowanych ze sobą materiałach ściernych. STM dostarcza produkt znacznie efektywniejszy dla producentów form lub specjalnych detali gdzie podczas obróbki wydziela się duża ilość ciepła, przez co narzędzia nie tracą swoich właściwości. Xebec produkuje osełki do zastosowania ręcznego jak i zmechanizowanego. Osełki tego typu mają prostszą budowę, nadają się do obróbki łatwo dostępnych miejsc form lub detali, umożliwiają silny docisk do obrabianych powierzchni jakiego nie mogą zaoferować konwencjonalne narzędzia ścierne. Osełki odporne na ciepłe to narzędzie stosowane przy wykańczaniu form, przy wykańczaniu niedoróbek skrawania, szlifowania krawędzi lub wnętrza detali. Spora gama wymiarowa osełek Xebec pozwala na wykorzystanie do pracy przy obróbce różnych przedmiotów z zastosowaniem na sucho jak i na mokro. STM oferując osełki odporne na ciepło umożliwia obróbkę mikro ścierną wysokiej jakości tam gdzie precyzja i dokładność są ważne.
Zwiń…

Osełki diamentowe Xebec STM

Osełki diamentowe

Osełki diamentowe to produkty Xebec oferowane przez STM to wysoko odpowiedzialne precyzyjne narzędzie do obróbki twardych form, wytrzymałych detali, tam gdzie odporność zmęczeniowa produktu ma duże znaczenie. Osełki diamentowe doskonale się nadają do materiałów o twardości powyżej 40 HRC. Czytaj więcej… Praca wysokowydajna takich osełek jest możliwa z użyciem narzędzi ultradźwiękowych lub narzędzi pneumatycznych o wysokiej częstotliwości drgań. Osełki diamentowe jak inne tego typu narzędzia Xebec wykonane są z ceramiki o podwójnie włóknistych skrzyżowanych ze sobą materiałach ściernych z tą różnicą iż materiałem ściernymziarna na bazie diamentu. STM dostarcza osełki diamentowe znacznie efektywniejsze dla firm produkujących formy lub specjalne twarde detale. Xebec produkuje osełki diamentowe do zastosowania ręcznego jak i zmechanizowanego. Osełki tego typu mają prostą budowę, są wytrzymałe i nadają się do obróbki łatwo dostępnych miejsc form lub detali, umożliwiają silny docisk do obrabianych powierzchni. Osełki diamentowe to narzędzie stosowane przy wykańczaniu twardych form, przy wykańczaniu i szlifowania twardych krawędzi lub twardych detali. Osełki diamentowe Xebec pozwalają na wykorzystanie do pracy przy obróbce różnych przedmiotów z zastosowaniem na sucho jak i na mokro. STM oferując osełki odporne na ciepło umożliwia obróbkę mikro ścierną wysokiej jakości tam gdzie precyzja i dokładność są ważne.
Zwiń…

Osełki miekkie Xebec STM

Osełki miękkie

Osełki miękkie to unikatowe produkty Xebec dostarczane przez STM do wysoko odpowiedzialnych precyzyjnych detali gdzie podczas obróbki powierzchni nie może dojść do porysowania obrabianej powierzchni która ma duże znaczenie. Osełki miękkie są wykonane z żywic, do ścierania nie używają ziaren ściernych. Czytaj więcej… Praca takich osełek jest możliwa z użyciem uchwytów ręcznych. Osełki miękkie z dodatkiem lubrykantów pozwalają na gładsze wykończenie. Skrawalność tych osełek polega na wykorzystaniu właściwości materiałach ściernych z tą różnicą iż materiałem ściernym są ceramiki specjalnie opracowane by nie powodować rys obróbkowych towarzyszących zazwyczaj przy kontakcie z miękkimi materiałami. Dzięki STM klienci mają szansę na wybór produktów znacznie produktywniejszych przy zachowaniu wymogów dokładności produkcji. Osełki tego typu mają prostą konstrukcję, nadają się do obróbki elektrod lub detali gdzie nie można dopuścić do uszkodzenia a gdzie wymagane jest jednak minimum skrawalności. Osełki miękkie umożliwiają delikatny docisk do obrabianych powierzchni. Osełki miękkie Xebec pozwalają na wykorzystanie do pracy przy obróbce różnych przedmiotów z zastosowaniem na sucho jak i na mokro. STM oferując takie osełki umożliwia obróbkę mikro ścierną tam gdzie do tej pory stosowanie np. past nie było zadowalające.
Zwiń…

Uchwyty do osełek Xebec STM

Uchwyty do osełek

Uchwyty do osełek umożliwiają pracę osełkami produkcji firmy Xebec. Uchwyty są dostarczane przez STM dla klientów używających osełek precyzyjnych o różnych wymiarach i kształtach do pracy na precyzyjnych detalach. Wygoda stosowania tego typu uchwytów ma dla klientów duże znaczenie. Czytaj więcej… Stosowanie uchwytów osełek pozwala na zwiększenie powierzchni trzymania przez operatora lub ślusarza, wydłużają wysięg osełek, zmniejszają śliskość narzędzia w dłoni dzięki większej sile tarcia wytwarzanej przez plastikowy materiał uchwytu. Praca z uchwytami osełek jest znacznie wygodniejsza niż trzymanie osełek w szmatkach, papierkach lub innych wynalazkach. Uchwyty osełek umożliwiają gładsze i dokładniejsze wykończenie detali. Dzięki ofercie STM klienci mają szansę na lepsze wykorzystanie produktów znacznie produktywniejszych przy zachowaniu wymogów dokładności produkcji. Uchwyty osełek mają prostą konstrukcję, łatwo zakłada się w nie osełki. Uchwyty osełek umożliwiają dodatkowo jeszcze delikatniejszy docisk osełek do obrabianych powierzchni jeśli taki będzie wymóg. Uchwyty osełek Xebec pozwalają na wykorzystanie do pracy osełek różnych wymiarów w zależności od typu uchwytu. STM oferując uchwyty osełek przyczynia się do lepszych warunków pracy ślusarzy i operatorów polepszając tym samym warunki BHP na stanowisku pracy.
Zwiń…

Okrawarki wsteczne po obrysie Xebec STM

Okrawarki wsteczne po obrysie 3D

Okrawarki wsteczne po obrysie 3D to odpowiedź firmy Xebec na równie potrzebne techniki okrawania wiórów grubszych niż z 0,1mm. Okrawarki wsteczne dostarczane przez STM dla klientów posiadających maszyny CNC umożliwiających realizację programów obróbkowych do przejazdu narzędziem po obrysie detalu wymagającego okrawania lub wykonania precyzyjnej fazy lub teksturowania. Czytaj więcej… Stosowanie tego typu okrawarek w formie frezów daje klientom możliwość uwolnienia produktów od wiórów dotąd których okrawanie szczotkami lub pilnikami ceramicznymi było kosztowne lub czasochłonne. Okrawarki wsteczne 3D pozwalają na znaczne zwiększenie efektywności skrawania, pozwalają na dość duży wysięg narzędzia, skracają czas okrawania i pozwalają praktycznie na otrzymanie gotowego detalu na obrabiarce w znacznie krótszym czasie niż może zrobić to grupa ślusarzy. Praca z okrawarkami wstecznymi jest powtarzalna i znacznie prostsza niż zmienna trajektoria niepowtarzalnych ruchów nawet najlepiej doświadczonych ślusarzy. Okrawarki wsteczne 3D pozwalają na głębsze odcięcie wióra z tyłu jak i z przodu otworu i dokładniejsze wykończenie detali. Dzięki stale rozwijanej ofercie STM klienci mają szansę na najlepsze wykorzystanie najwyższej jakości produktów i bycie trendy przy realizacji wysokich wymogów dokładności zamówień. Okrawarki wsteczne po obrysie 3D firmy Xebec pozwalają na wykorzystanie do pracy narzędzi różnych wymiarów w zależności od potrzeb. STM dostarczając okrawarki 3D przyczynia się do lepszych warunków pracy ludzi polepszając tym samym warunki BHP na stanowisku pracy.
Zwiń…

Ceramiczne narzędzia ręczne i uchwyty Xebec STM

Ceramiczne narzędzia ręczne i uchwyty Xebec

Ceramiczne narzędzia ręczne i uchwyty Xebec to podsumowanie jakie produkty z szerokiej gamy narzędzi Xebec, które można stosować właśnie w sposób ręczny lub ręczny zmechanizowany. Rozwiązania dostarczane przez STM dla klientów posiadających narzędzia mikro lektryczne lub pneumatyczne do okrawania lub wykonania precyzyjnego szlifowania lub polerowania. Czytaj więcej… Stosowanie ręcznych narzędzi w formie wytrzymałych narzędzi ściernych daje klientom możliwość uwolnienia się od wiórów dotąd których okrawanie narzędziami typu papier ścierny lub watka z pastą ścierną było kosztowne lub czasochłonne. Ceramiczne narzędzia ręczne Xebec pozwalają na zwiększenie efektywności polerowania i skrawania, pozwalają skracać czas pracy i praktyczne otrzymanie gotowego detalu przez ślusarzy. Używanie narzędzi ręcznych Xebec prowadzi w kierunku powtarzalności i znacznie upraszcza trajektorię ruchów ślusarza. Ceramiczne narzędzia ręczne Xebec pozwalają na szybsze usuwanie śladów obróbki. Praca ręczna nie jest obciążana zaklejonymi urobkiem, wiórami lub szlamem obróbkowym, pozwala na dokładniejsze wykończenie detali. Dzięki stale rozwijanej gamie produktów STM klienci mają szansę na wykorzystywanie w swojej pracy najwyższej jakości narzędzi spełniając wysokie wymogi dokładności detali. STM dostarczając narzędzia tego typu przyczynia się do lepszych warunków BHP na stanowisku pracy eliminując narzędzia mogące prowadzić do skaleczeń.
Zwiń…

O firmie

Produkty STM są przeznaczone dla wymagających klientów oczekujących od produktów produktywności, niezawodności i właściwego dopasowania do realizacji postawionych założeń technologicznych. Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Staramy się stale uaktualniać naszą ofertę we współpracy z najlepszymi producentami światowymi, innowacyjnymi producentami, a także w miarę możliwości staramy się wdrażać nowe produkty w oparciu o potrzeby naszych klientów. Nasze produkty trafiają do przemysłu lotniczego, kosmonautycznego, motoryzacji, hutnictwa, kolejnictwa, obronności, konstrukcji stalowych, meblarskiego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, elektronicznego, hydraulicznego, precyzyjnego, medycznego, drzewnego, kamieniarskiego.

Regulacja szczotki Xebec STM